Медицинско обслужване

Медицинско обслужване

AquaLife» разполага с два медицински кабинета: в «AquaLife» и «Sport».

Денонощно на територията на комплекса се намира дежурна линейка.

Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса