Фитнес зала за професионалисти

Фитнес зала за професионалисти
  • Размери: 40 м2
  • Подово покритие: линолеум
  • Оборудване: 2 професионални уреда Huttel-Martens, 2 уреда Vasa Swim Ergometer, 2 лежанки, бягаща пътечка
  • Климатик
  • Вентилация
Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса