Олимпийски басейн AquaLife

Олимпийски басейн AquaLife
  • Размери: 50*20 м
  • Дълбочина: 2,00- 2,20 м
  • Подгряване на водата – между 26-28 градуса
  • Прожектори за осветление
  • Съблекални, тоалетни, бани
  • 8 коридора, стартови блокчета “super-leader“
  • Професионален хронометър
  • Трибуна 150-200 места
Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса