Олимпийски басейн Active

Олимпийски басейн Active
  • Размери: 50х20 м
  • Дълбочина: 2,00 х 2,20 м
  • Водата се подгрява до 26-28 градуса
  • Вътрешно осветление, стационарен хронометър (двустранно на басейна)
  • Съблекални, тоалетни, бани
  • 8 коридора, стартови блокчета (двустранно)
Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса