Площадка с тревно покритие (малка)

Площадка с тревно покритие (малка)
  • Размери 20х12 м
  • Изкуствена трева с височина 1.5 cм
  • Допълнително оборудване: мрежи, врати за мини футбол (2 бр.)
  • Баскетболен кош — (2.50 m -2.80 м) — (2 бр.)
Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса