Футболно игрище AquaLife

Футболно игрище AquaLife
  • Размери: 60 x 40 м;
  • Изкуствена трева DOMO SLIDE 50 мм;
  • Футболни врати 5 х 2 м
  • Поливна система за изкуствена трева
  • Осветление за футболно игрище

Вход на терена само в специални обувки

Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса