Площадка с тревно покритие (голяма)

Площадка с тревно покритие (голяма)
  • Размери 40х20 м
  • Изкуствена трева шесто поколение 4 см, кварцов пясък и гумени трохи
  • Футболни врати 3×2 м       

Обектът отговаря на изискванията за мини футбол.

Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса