Открити сцени

Открити сцени
  • Голяма сцена:

   Размер: 16 м x 8 м; професионално осветление и звук, кулиси и съблекални (4 броя), DJ–пулт, 300 места за зрители.

  • Малка сцена:

   Размер: 14 м x 8 м; дървена сцена, може да се инсталира музикална и осветителна техника, 150 места за зрители.

  Пълна автономия
  Oбщ за всички спортен режим
  Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
  Местоположение на комплекса