ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

В непосредствена близост до хотел «Tower», до терасата на ресторанта и пред входа на хотела, са разположени две детски площадки. Зоните за игра отговарят на всички изисквания за безопасност и комфортно пребиваване на най- малките гости на хотела. Едната е с пясъчно покритие, а втората със специална каучукова настилка.

Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса