Малка сцена

Малка сцена

Втората сцена се намира пред входа на хотел AquaLife Active

  • Размери: 14 х 8 м
  • Дървена сцена
  • Може да се инсталира музикална и осветителна техника
  • 150 места за зрители
Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса