Футболно игрище AquaLife

Футболно игрище AquaLife
  • Размери: 60 х 40 м;
  • Изкуствена трева DOMO SLIDE 50 мм;
  • Футболни врати: 5 х 2 м
  • Осветление за футболно игрище
  • Вход на терена само в специални обувки
Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса