AquaLife Beach Arena

AquaLife  Beach Arena
  • Пясък 70 см
  • Размери:                                                          

–     18х9 м за плажен волейбол (две площадки)

–      34х24 м за плажен футбол

  • Мрежи с височина 2,24 –2,43 м
  • Футболни врати 5.2 х 2.2 м

Пълна автономия
Oбщ за всички спортен режим
Спортен дух и позитивна атмосфера, обмяна на опит
Местоположение на комплекса